Limity materiálu Pet-G

Co mě na naší práci hodně baví, je prolínání napříč celým spektrem oborů. Ne, že bychom dělali vše, ale někdy se můžeme zapojit do projektů, kde 3D tisk je součástí procesu, který později tvoří další produkty.

Jasně. Někdo by si teď mohl říct, že takových možností je v 3D tisku hodně a děje se to dnes a denně. U nás to tak ale vždy nebývá. Mnoho našich projektů je jen o 3D tisku. Jenže dnes ne.

V minulosti jsme měli možnost vytvářet několik forem pro různé druhy odlévání, ale co patří mezi mé oblíbené projekty, je výroba forem pro vyklepávání a lisování. Ano, čtete správně.

Tím posledním, co jsme začátkem letošního roku vytvářeli, byla forma pro formování plechu. Konkrétně měděného používaného pro klempířské práce na střechách. Naše forma měla sloužit k vytlačení ornamentů do jedné okrasné římsy, která je součástí věže u budovy mateřské školky.

Vždy, když se k nám dostane podobný požadavek, mám z toho velkou radost. V tuto chvíli jsem však malinko znejistěl. Celá věc musela být provedena velmi rychle, a to nám maličko svázalo ruce. Jako materiál v požadovaném množství jsme mohli ze skladů vzít jen klasické PLA a nebo Pet-G. Z našeho úhlu pohledu nám lépe vycházelo Pet, a tak jsme se pustili do práce.

Při výrobě bylo třeba zohlednit několik faktorů. Celá taková forma měla několik částí. Spodní, do kterých se plech vytlačoval a vrchní, které ho formovaly. Navíc nás tlačil čas a jak jinak než rozumná cena.

Protože původní okrasná římsa byla velmi detailní, již na začátku jsme se dohodli s klientem (budeme mu říkat třeba Alex) na několika drobných změnách, které ne že by vyhovovaly nám, ale dávaly dostatečný předpoklad k tomu, že se celá akce povede. Výroba celé formy trvala cca 24hodin čistého času tisku na 3D tiskárně. Vím, že někteří, kteří si budou tento článek číst nebudou mít moc představu o tom, zda je to hodně, nebo málo. V tomto případě, je to málo. Je to málo díky jedné věci. Každá délka 3D tisku, na dnes již běžně dostupných 3D tiskárnách, se odvíjí od jednoho důležitého faktoru. Tím je výška tisknuté vrstvy. My zvolili tu největší, jakou nám naše zařízení umožnovala. Zpětně to hodnotím jako ne úplně šťastné řešení. Výtisk sice neměl vliv na kvalitu konečného výrobku, ale výroba v této kvalitě je již něco, co patří do minulého století.

Protože se začínalo se zkušebními vzorky, na kterých se testovala výstupná kvalita lisovaného plechu vzniklo několik dílů. Protože jsme chtěli Alexovi ušetřit, počítali jsme s tím, že pokud se dílce osvědčí, budou následně spojeny pomocí závitových tyčí do většího celku. To se nakonec také stalo. Jen jich bylo méně, než jsme původně mysleli. Celá římsa na jedné straně věže má okolo jednoho metru. Naše forma se skládala jen z částí dlouhých cca 30cm. Protože ale ani lis, na kterém byla forma vytlačovaná není tak velký, ničemu to nevadilo.

Vím, že naše forma možná nevypadá jako raketa Elona Muska, ale práci splnila. Pravda. Jak nadpis celého článku naznačuje otestovali jsme jeden z limitů materiálu Pet-G, a protože tento materiál není 100% vhodný na takový projekt jeho limit jsme našli. Ne celá forma vydržela až do konce. I tak se ale zadařilo a projekt se povedl dotáhnout do konce.

Tomáš